Poprawna pisownia

opcja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obcja

Niepoprawna pisownia