Niepoprawna pisownia

niemożesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie możesz

Poprawna pisownia