Niepoprawna pisownia

zaklnęłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaklęłaś

Poprawna pisownia