Poprawna pisownia

namierzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na mierzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

namieży

Niepoprawna pisownia