Niepoprawna pisownia

ohrzczeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ochrzczeni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ohszczeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ochszczeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ochżczeni

Niepoprawna pisownia