Niepoprawna pisownia

niezagiente

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezagięte

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezagjęte

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zagięte

Niepoprawna pisownia