Niepoprawna pisownia

ohłoń

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ochłoń

Poprawna pisownia