Niepoprawna pisownia

przetwcześni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przedwcześni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przed wcześni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedwcześni

Niepoprawna pisownia