Niepoprawna pisownia

oguł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ogół

Poprawna pisownia, znaczenie: wszystkie rzeczy lub zjawiska tworzące jedną całość, w tym np. mieszkańcy danego kraju, okręgu, miasta lub osoby mające wspólną cechę (taką jak narodowość, zawód czy zainteresowania).