Poprawna pisownia

przeżyły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prze żyły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przerzyły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeżyły

Niepoprawna pisownia