Niepoprawna pisownia

ogłuhł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ogłuchł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oguchł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oguhł

Niepoprawna pisownia