Poprawna pisownia

ogłuchłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ogłuhłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oguchłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oguhłam

Niepoprawna pisownia