Niepoprawna pisownia

odtronci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odtrąci

Poprawna pisownia