Niepoprawna pisownia

nieuwierzyło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uwierzyło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uwieżyło

Niepoprawna pisownia