Poprawna pisownia

ode mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: od mojej osoby. Jest to wyrażenie przyimkowe w którym zawsze zapisujemy rozdzielnie przyimek „ode” oraz zaimka osobowego „mnie”.


Niepoprawna pisownia

odmnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o demnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o de mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od demnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od de mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odemmie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od mnie

Niepoprawna pisownia