Poprawna pisownia

nielegalni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie legalni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa legalni.