Poprawna pisownia

ode mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: od mojej osoby. Jest to wyrażenie przyimkowe w którym zawsze zapisujemy rozdzielnie przyimek „ode” oraz zaimka osobowego „mnie”.


Niepoprawna pisownia

o de mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od demnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od de mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o demnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odemmie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odmnie

Niepoprawna pisownia