Poprawna pisownia

odczucia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odczócia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od czucia

Niepoprawna pisownia