Poprawna pisownia

chciwe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hciwe

Niepoprawna pisownia