Niepoprawna pisownia

od dzwoni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oddzwoni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oddźwoni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otdzwoni

Niepoprawna pisownia