Poprawna pisownia

przedtem

Poprawna pisownia, znaczenie: w czasie poprzedzającym coś.


Niepoprawna pisownia

pżed tem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszed tem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przed tem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedtem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżedtem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przettem

Niepoprawna pisownia