Niepoprawna pisownia

ochłonołeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ochłonąłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ohłonąłeś

Niepoprawna pisownia