Niepoprawna pisownia

kfaśna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kwaśna

Poprawna pisownia