Niepoprawna pisownia

obyczaji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obyczajów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obyczai

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obyczaii

Niepoprawna pisownia