Poprawna pisownia

obunóż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obu nóż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obunuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obunórz

Niepoprawna pisownia