Niepoprawna pisownia

obruceni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obróceni

Poprawna pisownia