Niepoprawna pisownia

obowionzki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obowiązki

Poprawna pisownia