Poprawna pisownia

obopólność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obópólność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obopulność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obopólnoźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obupólność

Niepoprawna pisownia