Niepoprawna pisownia

obieli

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako forma słowa obielić.


Poprawna pisownia

objęli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obięli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

objeli

Niepoprawna pisownia