Poprawna pisownia

niesterowny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sterowny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa sterowny.