Niepoprawna pisownia

nie dostatku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedostatku

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie do statku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo statku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedoztatku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie doztatku

Niepoprawna pisownia