Niepoprawna pisownia

nie dostatku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedostatku

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedoztatku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo statku

Niepoprawna pisownia