Poprawna pisownia

niezwykli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zwykli

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma słowa zwyknąć (oznaczającego przyzwyczaić się, przywyknąć), w kontekście np. Oni nie zwykli czegoś robić.