Niepoprawna pisownia

niezrozumiesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zrozumiesz

Poprawna pisownia