Niepoprawna pisownia

niezrozumie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zrozumie

Poprawna pisownia