Poprawna pisownia

nieznaczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie znaczne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.