Niepoprawna pisownia

nieliczyłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczyłaś

Poprawna pisownia