Poprawna pisownia

niezliczony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zliczony

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.