Poprawna pisownia

niezepsuty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zepsuty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezepsóty

Niepoprawna pisownia