Niepoprawna pisownia

niezastąpjona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezastąpiona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zastąpiona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezastompiona

Niepoprawna pisownia