Niepoprawna pisownia

niezapominając

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zapominając

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezapominajonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zapominajonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zapominajądz

Niepoprawna pisownia