Poprawna pisownia

niezamierzone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zamierzone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezamieżone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zamieżone

Niepoprawna pisownia