Niepoprawna pisownia

niezadużony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezadłużony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezadłóżony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zadłużony

Niepoprawna pisownia