Poprawna pisownia

wyliczony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy liczony

Niepoprawna pisownia