Niepoprawna pisownia

niezadługie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie za długie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieza długie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zadługie

Niepoprawna pisownia