Niepoprawna pisownia

niezabija

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zabija

Poprawna pisownia