Niepoprawna pisownia

nieza dobrzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie za dobrzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie za dobzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie za dobży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie za dobszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zadobrzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezadobrzy

Niepoprawna pisownia