Niepoprawna pisownia

niewykorzystaliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykorzystaliście

Poprawna pisownia