Niepoprawna pisownia

niewykorzystał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykorzystał

Poprawna pisownia