Poprawna pisownia

niewykonana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wykonana

Niepoprawna pisownia