Niepoprawna pisownia

niewróciłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wróciłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wruciłaś

Niepoprawna pisownia